Klint, P. (2021) „Urzędnicy grodzcy kcyńscy w XVI–XVIII w”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 60(4), s. 81–113. doi: 10.12775/KLIO.2021.037.