Kubiak, K. (2021) „Portugalska Rewolucja Goździków w 1974 roku. Przyczyny-przebieg-następstwa”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 193–222. doi: 10.12775/KLIO.202.027.