Hoszowska, M. M. (2021) „Wychowanie i polityka. Szkoła Szymona Askenazego we wspomnieniach Antoniego Plutyńskiego (1880-1965)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 145–166. doi: 10.12775/KLIO.202.025.