Litwiński, R. (2020) „The last will and testament of Józef Haller”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 307–318. doi: 10.12775/KLIO.2020.045.