Pękacka-Falkowska, K. (2020) „The anatomical-surgical and engraving instruments of the Danzig physician Christoph Gottwald”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 279–306. doi: 10.12775/KLIO.2020.044.