Machałek, M. (2020) „Transition of Polish countryside in the years 1918–1989”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 253–278. doi: 10.12775/KLIO.2020.043.