Niedzielska, M. (2020) „Iron-nail war landmarks in West and East Prussia during the Great War”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 231–252. doi: 10.12775/KLIO.2020.042.