Żakowska, M. (2020) „A bear and a clockmaker: on origins of “Russian bear” stereotype in Switzerland in the second half of the 19th century”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 199–230. doi: 10.12775/KLIO.2020.041.