Rachuba, A. (2020) „Livonian and Courlander nobility in Samogitia in the 17th and 18th century”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 155–180. doi: 10.12775/KLIO.2020.039.