Wroniszewski, J. i Mikulski, K. (2020) „Manor estates in the context of changes in the economic situation of Poland in the 14th–17th centuries”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 137–154. doi: 10.12775/KLIO.2020.038.