Kłodziński, K. (2020) „Praetorian Prefects of Emperor Commodus”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 65–106. doi: 10.12775/KLIO.2020.036.