Falkowski, T. (2020) „The Physics of History Braudel and the concept of event”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 31–64. doi: 10.12775/KLIO.2020.035.