Ziober, A. (2020) „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 53(2), s. 133–150. doi: 10.12775/KLIO.2020.022.