Odrzywolska, A. (2020) „Praktyki magiczne w XVI w. i ich kontekst kulturowy”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 53(2), s. 107–132. doi: 10.12775/KLIO.2020.021.