Pękacka-Falkowska, K. i Siek, B. (2020) „Gdańska ordynacja dla fizyków miejskich z 1661 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 56(4), s. 137–168. doi: 10.12775/KLIO.2020.064.