Ryś, J. W. (2020) „Szkoła Podchorązych w Łobzowie (1918-1919)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 56(4), s. 111–136. doi: 10.12775/KLIO.2020.063.