Redakcja, R. (2019) „Wstęp”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 51(4), s. 3–6. doi: 10.12775/28451.