Jakuboszczak, A. K. i Roszak, S. (2020) „Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) i Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa (1718-po 1763) - w poszukiwaniu nowej ojczyzny i miejsca w społeczeństwie”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 111–130. doi: 10.12775/KLIO.2020.006.