Benken, P. (2020) „ 639”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 177–190. doi: 10.12775/KLIO.2020.012.