Łach, W. B. (2020) „Plany rozbudowy fortyfikacyjnej w ramach Frontu Mazowieckiego wobec zagrożenia niemieckiego z Prus Wschodnich w 1919 r”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 56(4), s. 89–110. doi: 10.12775/KLIO.2020.062.