Kempa, T. (2020) „Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in memoriam”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 211–215. doi: 10.12775/KLIO.2020.016.