Dygdała, J. (2020) „Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Iagellonica», Kraków 2018, ss. 337”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 157–163. doi: 10.12775/KLIO.2020.010.