Stobiecki, R. (2019) „Środowisko polskich historyków – emigrantów po II wojnie światowej jako wspólnota wartości”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 51(4), s. 7–20. doi: 10.12775/KLIO.2019.034.