Krasnodębski, J. (2019) „Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły «Rosyjsko-polskie punkty styczne i paralele historyczne»”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 51(4), s. 237–241. doi: 10.12775/KLIO.2019.050.