Pawlak, M. (2020) „Herodes Atticus and the Athenians”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 55, s. 107–136. doi: 10.12775/KLIO.2020.037.