Hajdrych, Łukasz (2020) „Procesy o czary przed sądem wójtowskim miasta Żerkowa w pierwszej połowie XVIII wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 53(2), s. 247–258. doi: 10.12775/KLIO.2020.028.