Pawlak, M. (2019) „Izdebski A., Średniowieczni Rzymianie i Przyproda. Interdyscyplinarna historia środowiskowa”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 51(4), s. 223–232. doi: 10.12775/KLIO.2019.048.