Karczewska, J. D. (2021) „Lokacje miast w dobrach prywatnych na Krajnie w średniowieczu (do końca XV wieku)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 55–80. doi: 10.12775/KLIO.202.022.