Zielecka-Mikołajczyk, W. (2019) „Próby integracji prawosławnej społeczności diecezji przemyskiej wokół obrony prawosławia w l. 1596-1610”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 51(4), s. 65–84. doi: 10.12775/KLIO.2019.037.