Komárková, H. (2021) „A comparative perspective on the oath of a new burgher”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 59(3), s. 33–54. doi: 10.12775/KLIO.202.021.