Wichert, W. (2019) „ + płyta CD”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 51(4), s. 196–204. doi: 10.12775/KLIO.2019.044.