Łyczak, B. (2020) „Złotnicy głogowscy, członkowie cechu we Wschowie. Z dziejów gospodarczych i religijnych pogranicza śląsko-wielkopolskiego na przełomie XVII i XVIII wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 47–58. doi: 10.12775/KLIO.2020.003.