Sawicki, M. (2020) „Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 52(1), s. 89–110. doi: 10.12775/KLIO.2020.005.