Modrzyński, P. M. (2019) „Konferencja naukowa «Interpretacje przyrody w przeszłości. Rozumienie, znaczenia, symbole», Toruń 15–16 listopada 2018”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 49(2), s. 209–214. doi: 10.12775/KLIO.2019.022.