Frąś, M. (2019) „Mateusz Wyżga, Urzędnicy miejscy Bochni do 1772 roku, Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczpospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. 3: Małopolska, z. 4 Bochnia, Toruń 2018, ss. 242”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 49(2), s. 183–190. doi: 10.12775/KLIO.2019.019.