Gołębiewska, J. (2019) „Odzyskanie niepodległości w Płocku opisane w pamiętniku działaczki społecznej, publicystki i regionalistki Marii Macieszyny”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 50(3), s. 59–81. doi: 10.12775/KLIO.2019.026.