Pękacka-Falkowska, K. (2018) „Instrumenty chirurgiczno-anatomiczne i rytownicze gdańskiego lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 46(3), s. 157–183. doi: 10.12775/KLIO.2018.037.