Piórkowska, J. (2018) „ Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 45(2), s. 161–170. doi: 10.12775/KLIO.2018.027.