Kucharski, A. (2018) „Poza światem tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże po Europie Północnej i Środkowej”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 45(2), s. 117–130. doi: 10.12775/KLIO.2018.022.