Ładoń, T. (2018) „Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 47(4), s. 9–27. doi: 10.12775/KLIO.2018.047.