Benyskiewicz, K. (2019) „Wyprawa Bolesława Chrobrego i Światopełka na Kijów w ruskiej tradycji historiograficznej (XIV–XVI wiek)”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 48(1), s. 17–40. doi: 10.12775/KLIO.2019.002.