Siuda, K. Z. (2018) „ 22–23 maja 2018 r”., Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 45(2), s. 177–184. doi: 10.12775/KLIO.2018.029.