Nieznanowska, J. (2018) „Sprawozdanie z konferecji «Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu», Poznań, 7-8 XII 2017 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 43(4), s. 177–183. doi: 10.12775/KLIO.2017.053.