Kłodziński, K. (2018) „August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 43(4), s. 149–156. doi: 10.12775/KLIO.2017.049.