Wołos, M. i Klimczyk, E. (2018) „Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mikrohistorii”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 43(4), s. 85–105. doi: 10.12775/KLIO.2017.046.