Kamieński, A. (2018) „Kulisy kapitulacji wielkopolskie pospolitego ruszenia pod Ujściem w 1655 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 43(4), s. 47–68. doi: 10.12775/KLIO.2017.044.