Frąś, M. (2018) „Książę Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 45(2), s. 131–136. doi: 10.12775/KLIO.2018.023.