Wydziałkowska, P. M. (2018) „Sprawozdanie z ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej , Bezczas: stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 roku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 45(2), s. 171–175. doi: 10.12775/KLIO.2018.028.