Kułacz, S. (2019) „Uwagi na temat służby Stanisława Maczka w armii austro-węgierskiej”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 48(1), s. 89–104. doi: 10.12775/KLIO.2019.005.