Burdzy, D. (2018) „Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku”, Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym, 42(3), s. 31–56. doi: 10.12775/KLIO.2017.027.